ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2008-01-15 12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2007