ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2012-06-11 09:15

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ

              ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ

  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

             ΜΕ ΤΟΝ

"ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

          ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟ

     ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ