Χαρτικά ΕΥΔΩΡΟ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2019-06-27 10:11

Η εταιρεία μας, έχει θέσει σαν στόχο της ,τη μείωση του παραγωγικού της κόστους ,μέσω επεμβάσεων

στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και την αποδοτικότητα χρήσης περιβαλλοντικών πόρων. 

     Οι Πρώτες Ύλες  

παραγωγής 

όλων των Χαρτικών

 προέρχονται ΜΟΝΟ 

από ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ.

Είτε αυτές είναι,  

οι πιστοποιημένοι 

κατά  ISO 9001/2015 

και  ENVIRONMENTAL ISO 14001 

Αποτέλεσμα εικόνας για ισο 9001 2015 

                 Αλλά και με FSC CoC

     

                  ρόλοι χαρτόμαζας        

  

είτε τα Υλικά συσκευασίας   τους.

 

Έτσι λοιπόν και εμείς ,παράγουμε με τις πιστοποιημένες πρώτες ύλες μας

 τα Χαρτικά ΕΥΔΩΡΟ συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη 

και στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών

 

Επιπλέον ,

διαθέτουμε ενεργή σύμβαση με 

 την «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»

για τις Συσκευασίες μας και την εναλλακτική διαχείριση τους ,συμμετέχοντας σε εγκεκριμένα

συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών που αφορούν 

την δραστηριότητά μας 

Και είμαστε εγγεγραμμένοι 

στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 

και στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

με ΑΜΠ: 7367.

 

Για αυτούς και δεκάδες επιπλέον λόγους, όπως την εξαιρετική τους ποιότητα,

την παραγωγή τους ,σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες σε ποσότητα

αλλά και την Ανθεκτική , Απορροφητική 

και Απαλή υφή τους

καθώς και την

Οικονομική τιμή τους ,

 

μπορείτε να ζητάτε 

αλλά και να επιλέγετε  όπου τα βρίσκετε , 

               τα ΧΑΡΤΙΚΑ