Ώρες Κοινής Ησυχίας 2017

2017-10-07 12:43

«σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 

oι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

– θερινή  περίοδο  από   15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

– χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

– Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

– Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 

Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Προς τούτο οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης,

καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών».