Ποιοι είναι οι βασικοί καρκινικοί δείκτες (πίνακας)

2015-06-17 11:30
Όταν αναπτύσσεται ένας καρκίνος στο σώμα, τα κύτταρα που τον συνιστούν παράγουν ουσίες που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στο αίμα, τα ούρα ή τους ιστούς.
 
Οι ουσίες αυτές ανιχνεύονται συνήθως με μονοκλωνικά αντισώματα και αναγνωρίζονται ως καρκινικοί δείκτες.
 
Οι καρκινικοί δείκτες χρησιμοποιούνται τόσο στη φάση της υποψίας, μέχρι να γίνει η διάγνωση του καρκίνου, όσο και στη φάση της θεραπείας για να γνωρίζουμε την εξέλιξη της νόσου.
 
Κάθε καρκινικός δείκτης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρησιμότητας, όπως ανίχνευσης, προσδιορισμού διάγνωσης και πρόγνωσης, στάθμισης της ανταπόκρισης στη θεραπεία και παρακολούθησης της επανεμφάνισης της νόσου.
 
Μερικοί δείκτες είναι ειδικοί για έναν τύπο καρκίνου. Άλλοι εμφανίζονται σε περισσότερους τύπους καρκίνων. Καλά μελετημένοι δείκτες υπάρχουν. Ερευνώνται όμως αρκετοί άλλοι, που δεν πρέπει ν' αξιολογούνται αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Ποτέ μη βασίζεστε στο αποτέλεσμα ενός μόνο τεστ.
 
Αν παρακολουθείτε την εξέλιξη της νόσου σ' έναν ασθενή, οι προσδιορισμοί πρέπει να γίνονται στο ίδιο εργαστήριο και με την ίδια μέθοδο.
 
Μετά την εγχείρηση ή την ακτινοθεραπεία πρέπει να παρακολουθείται ο ίδιος καρκινικός δείκτης, εκείνος που προ της θεραπείας είχε βρεθεί αυξημένος.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυξημένος δείκτης δε σημαίνει πάντα καρκίνο.
 
myoncotherapy
onmed.gr