Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τα ρευματικά νοσήματα

2016-02-18 10:07

  Τηλεφωνικός Αριθμός 210 82 37 302

 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 210 8237302 για τα ρευματικά νοσήματα, 

που είναι μία από τις πολλές δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α),

λειτουργεί από το 2007 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 16.00.

 

Απευθύνεται σε περίπου 2.500.000 συνανθρώπους μας που πάσχουν από κάποια πάθηση του

 μυοσκελετικού συστήματος, τις οικογένειες, και τους φίλους/φροντιστές τους.

 

Η Γραμμή δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά

 εκπαιδευμένο ψυχολόγο, παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος είναι άμεσος,

 χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα, που δυσκολεύονται να 

μετακινηθούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής

 αλλά και σε αυτούς που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας.

 

Η υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εξέδωσε η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & 

Πρόληψης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις

 Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, 

υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

 

Ο χαρακτήρας της γραμμής είναι κυρίως υποστηρικτικός και συμβουλευτικός σε θέματα που 

άπτονται της ψυχικής υγείας ατόμων που πάσχουν από χρόνια ρευματικά νοσήματα.

 Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης, δυσκολίες στη διαχείριση του νοσήματος

 (τήρηση του θεραπευτικού σχήματος, επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, προσαρμογή

 του τρόπου ζωής, διαχείριση του πόνου) αλλά και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

(οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) είναι τα συχνότερα ζητήματα που κινητοποιούν τα άτομα

να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή υποστήριξης.

 

Σε αυτό τo πλαίσιο, η Γραμμή στοχεύει αφενός στην πρόληψη διαταραχών της ψυχικής υγείας 

και αφετέρου στην διάγνωση τους και την κατάλληλη παραπομπή του ατόμου σε φορείς που 

μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη φροντίδα.Το 2015 η γραμμή ψυχολογική υποστήριξης

 στηρίχτηκε οικονομικά από την φαρμακευτική εταιρία Janssen.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α είναι: