ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ.