Επαγγελματικό χαρτί Υγείας ΕΥΔΩΡΟ σε Οικιακή συσκευασία

Επαγγελματικό χαρτί Υγείας ΕΥΔΩΡΟ σε Οικιακή συσκευασία

8 ρολά χαρτί Υγείας ΕΥΔΩΡΟ , 2φ  με βάρος ρολού 150 γρ 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.